Αξιόπιστα προϊόντα

Εξειδικευμένες καινοτομίες OTR για να μειώσετε το λειτουργικό σας κόστος.

Durawall
Τεχνολογία περιβλήματος

Βελτιωμένη αντοχή περιβλήματος για αντίξοες συνθήκες

Η καινοτόμος ​​​​​​​ακτινωτή κατασκευή πλευρικού τοιχώματος ενισχύει την πλευρική ακαμψία, την προστασία από τα κοψίματα και την αντοχή του περιβλήματος στις εργασίες μεταφοράς φορτίων.

Λογότυπο τεχνολογίας Durawall

Maxwork Μίγματα

Maxwork Τομή

Έλεγχος θερμοκρασίας για ψυχρή λειτουργία

Καινοτόμα μίγματα επιτρέπουν αυξημένη μέτρηση TKPH και αντοχή περιβλήματος, μειώνοντας την παραγωγή θερμότητας στις εργασίες μεταφοράς φορτίων.

Hi-Stability
Τεχνολογία περιβλήματος

Πλευρική σταθερότητα για μεγαλύτερη σιγουριά

Καινοτόμος ακτινωτή κατασκευή πλευρικού τοιχώματος που παρέχει μεγαλύτερη σταθερότητα για μείωση της ταλάντευσης κάδου και αύξηση της σιγουριάς του οδηγού κατά τις εργασίες φόρτωσης.

Λογότυπο τεχνολογίας Hi-Stability

Permafoam

Kοντινό πλάνο της τεχνολογίας Permafoam της Goodyear

Ανθέκτικο στα τρυπήματα για να παραμένετε σε λειτουργία

Η τεχνολογία Permafoam της Goodyear είναι ιδανική για εργασίες υπόγειας εξόρυξης που απαιτούν μια μεγαλύτερη ικανότητα μεταφοράς φορτίου και μια άνετη πορεία μέσω ελαστικών χωρίς αέρα.