Η παρακολούθηση της απόδοσης των ελαστικών αποφέρει πολλά οφέλη

Τα ελαστικά μπορούν να είναι μια σημαντική επένδυση, για αυτό θα πρέπει να λάβετε τα κατάλληλα μέτρα για να βελτιστοποιήσετε τη μακροβιότητα και την απόδοσή τους. Αυτό περιλαμβάνει την εφαρμογή καθιερωμένων πρακτικών συντήρησης ελαστικών και χώρων όπως οι τακτικοί έλεγχοι της πλήρωσης και της κατάστασης των ελαστικών, οι έλεγχοι χώρων και πολλά άλλα.

Η παρακολούθηση της απόδοσης των ελαστικών μπορεί επίσης να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο στην εκμετάλλευση των ελαστικών σας στο έπακρο.

Μέσω του αποκλειστικού εργαλείου διαχείρισης της απόδοσης των ελαστικών, EMTrack της Goodyear, οι εκπαιδευμένοι τεχνικοί ελαστικών ελέγχουν τα ελαστικά στα οχήματα και συλλέγουν δεδομένα σχετικά με την πλήρωση των ελαστικών, το βάθος πέλματος και άλλες βασικές μετρήσεις. Αυτές οι πληροφορίες αμέσως μεταφορτώνονται αυτόματα σε μια ειδική εφαρμογή EMTrack, όπου στεγάζονται σε περιβάλλον που προστατεύεται με κωδικό πρόσβασης.

Με την πάροδο του χρόνου, η συσσώρευση των δεδομένων σας επιτρέπει να παρακολουθείτε και να καταγράφετε δείκτες απόδοσης όπως το κόστος ανά ώρα, το κόστος ανά τόνο και τις ώρες ανά 32. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να σας βοηθήσουν να λάβετε καλύτερες αποφάσεις για τη συντήρηση των ελαστικών, βοηθώντας σας παράλληλα να προβλέψετε τις μελλοντικές σας ανάγκες σε ελαστικά. Αυτό με τη σειρά του, μπορεί να βοηθήσει με τον προϋπολογισμό, τη μελλοντική επιλογή των ελαστικών και άλλα ζητήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα EMTrack της Goodyear, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πωλήσεων της Goodyear για ελαστικά OTR.