εικονίδιο για λύσεις διαχείρισης ελαστικών με ένα εργάτη οικοδομών

Λύσεις διαχείρισης ελαστικών

Τα ισχυρά εργαλεία διαχείρισης σας παρέχουν δεδομένα και πληροφορίες για να βελτιώσετε την παραγωγικότητα και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των ελαστικών.

TPMS Heavy Duty

Διατηρήστε τα οχήματά σας σε λειτουργία

Το Goodyear TPMS Heavy Duty παρακολουθεί και μεταδίδει συνεχώς δεδομένα ελαστικών σε πραγματικό χρόνο για να συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου, των εκπομπών CO2 και του χρόνου διακοπής λειτουργίας της μηχανής, καθώς και στη βελτίωση της ασφάλειας, ενώ παράλληλα βελτιώνει την απόδοση των ελαστικών, τη φθορά και τις ώρες αφαίρεσης.

πανοραμική εικόνα του χώρου δοκιμών της Goodyear

EMTrack

εργάτης εργοταξίου που μετρά το βάθος πέλματος ενός ελαστικού εκτός δρόμου

ΠΛΗΡΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΧΩΝ

Το ισχυρό εργαλείο EMTrack σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε τα δεδομένα απόδοσης του οχήματος και των ελαστικών. Το EMTrack δημιουργεί αναφορές που δείχνουν την προβολή της διάρκειας ζωής των ελαστικών, την ανάλυση τάσεων, την κατάσταση των ελαστικών και πολλά άλλα για να σας βοηθήσει να διαχειριστείτε αποτελεσματικότερα τις εργασίες σας και τον προϋπολογισμό σας.

Βιωσιμότητα

Καλύτερη Απόδοση,
Καλύτερα για όλους

Τα ελαστικά ανώτερης ποιότητας της Goodyear, σε συνδυασμό με τη σωστή πλήρωση με αέρα και τη συντήρηση, συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της διάρκειας ζωής του πέλματος, στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας του οχήματος, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τα απόβλητα ελαστικών.

εργάτης πεδίου που επιθεωρεί ένα ελαστικό εκτός δρόμου σε εκσκαφέα