Συντηρήστε (και κερδίστε) με τη σωστή πλήρωση των ελαστικών με αέρα

Έχετε επιλέξει το κατάλληλο ελαστικό για το όχημα σας. Τι ακολουθεί; Η απάντηση: συντήρηση. Επειδή τα ελαστικά είναι καίριας σημασίας και επειδή μπορούν να αντιπροσωπεύουν μια σημαντική επένδυση, αξίζει να βελτιστοποιείται η απόδοση και η μακροβιότητα τους. Η διατήρηση των κατάλληλων επιπέδων πλήρωσης είναι η πιο αποτελεσματική διαδικασία συντήρησης που μπορείτε να επιστρατεύσετε για να συμβάλλετε στην επίτευξη αυτού του στόχου.

Η συνεπής, σωστή πλήρωση έχει θετικό αντίκτυπο στη φθορά του ελαστικού και στη διάρκεια ζωής του περιβλήματος και μπορεί επίσης να μειώσει την ποσότητα καυσίμου που καταναλώνουν τα οχήματα σας. Οι έλεγχοι της πλήρωσης πρέπει να αποτελούν μέρος της κάθε επιθεώρησης πριν τη βάρδια. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, ελέγχετε την πίεση του ελαστικού τουλάχιστον μια φορά την ημέρα.

Προσέχετε και την υπερβολική και την ελλιπή πλήρωση. Η υπερβολική πλήρωση μπορεί να οδηγήσει σε ανομοιογενή φθορά και να κάνει τα ελαστικά πιο ευάλωτα σε ρήξεις καθώς κυλάνε πάνω από σκληρά εδάφη. H ελλιπής πλήρωση προκαλεί τα ελαστικά να κάμπτονται περισσότερο Επίσης, βεβαιωθείτε πως δεν υπερφορτώνετε τα ελαστικά σας.

Τα ελαστικά είναι σχεδιασμένα για να κρατάνε τον εξοπλισμό σας εν κινήσει. Βεβαιωθείτε πως διατηρείτε ευλαβικά τη σωστή πίεση στα ελαστικά σας για να διατηρήσετε τα οχήματα σας σε λειτουργία.