Η τοποθέτηση εργοταξιακών φορτηγών αποφέρει μεγάλα οφέλη

Πρέπει να δίνετε πάντα ιδιαίτερη –και την κατάλληλη– προσοχή στα ελαστικά των οχημάτων σας. Δίνετε, όμως, προσοχή στο πώς είναι τοποθετημένα τα εργοταξιακά φορτηγά σας;

Όταν έχετε στηρίξει ένα φορτηγό σε βράχους, παρατηρήστε προσεκτικά τη θέση του πίσω άξονά του σε σχέση με την μπροστινή άκρη των βράχων και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν συντρίμμια. Η γωνία και η απόσταση είναι πολύ σημαντικές. Διατηρείτε την μπροστινή άκρη χωρίς συντρίμμια, για να αποφύγετε κοψίματα, ζημιές από χτυπήματα και άλλα προβλήματα.

Επίσης, η επιφάνεια του εδάφους πρέπει να είναι επίπεδη. Μόλις απομακρυνθεί το φορτηγό που μόλις έχει φορτωθεί, καθαρίστε αμέσως την περιοχή από τυχόν βράχους που έπεσαν κατά το φόρτωμα. Το να γνωρίζετε που βρίσκονται τα φορτηγά σας και πώς είναι η περιοχή γύρω τους θα σας βοηθήσει να τα έχετε πάντα σε ετοιμότητα.