Πώς να επιλέξετε τα κατάλληλα ελαστικά OTR για τις εργασίες σας

Τα φορτηγά σε εργοτάξια και ορυχεία συχνά μετακινούνται πάνω σε δύσκολες επιφάνειες ενώ μεταφέρουν βαριά φορτία. Τα ελαστικά σε αυτά τα οχήματα μπορεί να εκτεθούν σε τρομερές δυνάμεις. Για αυτό είναι κρίσιμο να επιλέξετε τα κατάλληλα ελαστικά για αυτές τις κερδοφόρες μηχανές.

Υπάρχουν πολυάριθμοι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν επιλέγετε ελαστικά για εργοταξιακά φορτηγά και η αξιολόγηση του αποτυπώματος του χώρου σας βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Πριν επιλέξετε ένα συγκεκριμένο ελαστικό, θα πρέπει να έχετε μια πλήρη κατανόηση των δραστηριοτήτων των οχημάτων σας στο χώρο.

Σε εργοτάξια ορυχείων, αυτό μπορεί να επιτευχθεί τοποθετώντας μια μονάδα εντοπισμού θέσης σε ένα φορτηγό και αφήνοντας το όχημα να μετακινηθεί για μια προκαθορισμένη περίοδο. Αυτό θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε ένα «χάρτη χώρου». Την ίδια ώρα, θα πρέπει να παρακολουθείτε την απόσταση που διανύει το φορτηγό, την ταχύτητα του και το φορτίο που μεταφέρει.

Στη συνέχεια πάρτε το μέσο φορτίο και πολλαπλασιάστε το με τη μέση ταχύτητα του οχήματος. Αυτό θα σας δώσει τη μέτρηση τόνοι-μίλια ανά ώρα (TMPH) ή τόνοι-χιλιόμετρα ανά ώρα (TKPH) του χώρου σας.

Κάθε ελαστικό OTR, ανεξάρτητα χρήσης, διαθέτει επίσης μια συγκεκριμένη ένδειξη TMPH ή TKPH η οποία αντιπροσωπεύει το μέγιστο προτεινόμενο φορτίο που το ελαστικό μπορεί να μεταφέρει σε μια συγκεκριμένη ταχύτητα. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να επιλέξετε ένα ελαστικό του οποίου η ένδειξη TMPH ή TKPH είναι μεγαλύτερη από τη μέτρηση TMPH ή TKPH του χώρου σας. Αυτό θα σας βοηθήσει να διασφαλίσετε πως έχετε επιλέξει το σωστό ελαστικό για το χώρο.