Διαχείριση χώρου: η επίδραση των καμπύλων και των κλίσεων του δρόμου.

Η διαχείριση τοποθεσίας είναι ζωτικής σημασίας για τη βέλτιστη απόδοση των ελαστικών. Ειδικά όσον αφορά στις καμπύλες και τις κλίσεις του δρόμου. Μερικά στοιχεία που πρέπει να ερευνήσετε:

  • Η κλίση του δρόμου Παρατηρήστε αν οι δρόμοι προς και από το εργοτάξιο είναι ανηφορικοί ή κατηφορικοί. Οι δρόμοι που είναι φτιαγμένοι σε πολύ απότομη ανηφόρα ενδέχεται να κάνουν το κέντρο βάρους του φορτηγού να μετακινηθεί προς τα πίσω, με αποτέλεσμα να ασκείται περισσότερη πίεση στα πίσω ελαστικά. Οι πολύ απότομοι κατηφορικοί δρόμοι ενδέχεται να μετακινήσουν προς τα εμπρός το κέντρο βάρους του φορτηγού, με αποτέλεσμα να ασκείται μεγαλύτερη πίεση στα μπροστινά ελαστικά. Η κλίση των δρόμων δεν πρέπει να ξεπερνά ποτέ το 8 %.
  • Οι καμπύλες του δρόμου Αποφεύγετε τις κλειστές στροφές στους δρόμους προς και από το εργοτάξιο. Ιδανικά, οι στροφές πρέπει να είναι όσο τον δυνατόν πιο ανοιχτές, για να αποφεύγετε την άσκηση υπερβολικής πίεσης στα εξωτερικά ελαστικά. Επίσης, οι δρόμοι πρέπει να έχουν υπερυψωμένο προφίλ, παρόμοιο με αυτό που βλέπετε στους αγώνες δρόμου. Αυτό δίνει στα φορτηγά σας μεγαλύτερο περιθώριο προσαρμογής, με αποτέλεσμα να επιμηκύνεται η διάρκεια ζωής των ελαστικών.

Οι κατάλληλες κλίσεις και καμπύλες των δρόμων μπορούν να συμβάλουν στη βέλτιστη απόδοση των ελαστικών και να αυξήσουν τη διάρκεια ζωής του οχήματος.